Brugge nog beter maken.

Ik wil me inzetten voor u en uw belangen.
Contacteer me met uw vraag en ik zal graag helpen.

Schepen stad Brugge

Personeel en Organisatie, Klantgerichte dienstverlening en Welzijn

Auteur

Over Morgen. Mijmeringen voor wie niet van gisteren is. Torfs & Marechal (2021)

Docent

Communicatie en Media
(Fontys Economische Hogeschool Tilburg)

Over Morgen is een pleidooi voor een nieuw midden. Dat kan ontstaan uit een heus debat waar ieder oor heeft naar elkaars standpunten. Een midden dat een politiek antwoord heeft op allerlei uitdagingen en op de te gemakkelijke antwoorden van extremisten en populisten.

Achter de schermen

Via social media probeer ik u op de hoogte te houden van het Brugse beleid en het reilen en zeilen van de Brugse politiek.
U kan me volgen op Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin en TikTok.

Beste Bruggeling,

Bijdragen aan het bestuur van onze stad is een voorrecht
dat ik met dankbaarheid opneem.
Besturen, dat is mensen helpen.
Besturen, dat is dromen omzetten in daden.
Besturen, dat is de handen uit de mouwen steken.

Ik ben klaar om Brugge nog beter te maken.