Brugge nog beter maken.

Ik wil me inzetten voor u en uw belangen.
Contacteer me met uw vraag en ik zal graag helpen.

Schepen Stad Brugge

Personeel & Organisatie, Klantgerichte dienstverlening, Administratieve vereenvoudiging en Welzijn.

Docent Communicatie

Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Medeoprichter Sixie

Over Morgen is een pleidooi voor een nieuw midden dat een politiek antwoord heeft op allerlei uitdagingen en op de te gemakkelijke antwoorden van extremisten en populisten.

En wat als een vernieuwde, open, moedige christendemocratie nu eens de weg was om het wezenlijke van onze West-Europese welvaartsstaat overeind te houden?

Achter de schermen

Via social media probeer ik u op de hoogte te houden van het Brugse beleid en het reilen en zeilen van de Brugse politiek.
U kan me volgen op Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin en TikTok.

Beste Bruggeling,

Bijdragen aan het bestuur van onze stad is een voorrecht
dat ik met dankbaarheid opneem.
Besturen, dat is mensen helpen.
Dromen en ambities omzetten in daden.
De handen uit de mouwen steken.

Ik ben klaar om Brugge nog beter te maken.